2009-12-28

Төв аймаг Лүн сум Туул гол


2008.06 сар энэ удаад төв аймгийн лүн сумын нутгийг зорин улаанбаатар хотоос хөдөллөө. Энэ удаагийн аялалаас загасчиллын талаар анхан шатны мэдлэгээ авсан юм.

No comments:

Post a Comment